DISCLAIMER

ENGLISH

Disclaimer : Rydiger Nielsen ApS

(read the text below carefully and only proceed if you understand everything and agree with the information)

All material, public appearance and media content provided by Rydiger Nielsen ApS or anyone which in some ways is affiliated with Rydiger Nielsen ApS on all platforms, in all countries, in all situations and at all times is intended for Self education or entertainment only.

None of this content or services provided by Rydiger Nielsen ApS or anyone which in some ways is affiliated with Rydiger Nielsen ApS is intended to replace or offer any qualified medical or health related advice of any kind. Use of any material or services on any platform, in any form and at any time wich is created by Rydiger Nielsen ApS or anyone which in some ways is affiliated with Rydiger Nielsen ApS is at your own responsibility at any time and at any geographical location. Use of any of the content or services, does not create a doctor and patient relationship.

Any use of material or any service provided by Rydiger Nielsen ApS or anyone which in some ways is affiliated with Rydiger Nielsen ApS requires that you are of legal age in the country from which you use any material or services provided by Rydiger Nielsen ApS or anyone which in some ways is affiliated with Rydiger Nielsen ApS on all platforms, in all countries, in all situations and at all times.

Rydiger Nielsen ApS or anyone which in some ways is affiliated with Rydiger Nielsen ApS have no responsibility for the use of the material at any time or in any geographical location.

Rydiger Nielsen ApS or anyone which in some ways is affiliated with Rydiger Nielsen ApS have no liability for any kind of damage of any kind created as a result of the use of the material or at the same time as the material were in use or subsequent use of it. This applies to both physical injuries, mental injuries or property damage.

Rydiger Nielsen ApS or anyone which in some ways is affiliated with Rydiger Nielsen ApS is not responsible for the accuracy of the content of the material and cannot be held responsible for any claims or losses of any kind.

Mind-altering phenomenon and hypnotic phenomena can occur if you decide to use any material created by Rydiger Nielsen ApS or anyone which in some ways is affiliated with Rydiger Nielsen ApS.

Never use any of the material in situations where damage of any kind may occur. Never use the material when driving a vehicle of any kind or using tools of any kind.

Rydiger Nielsen ApS or anyone which in some ways is affiliated with Rydiger Nielsen ApS has no liability for any kind of damage of any kind that has arisen as a result of the use of the material or services or at the same time as the material or services were in use or subsequent use of it. This applies to both physical injuries, mental injuries or property damage.

All material is intellectual property of Rydiger Nielsen ApS.

All material is protected by copyright

Sharing and use of the material in its full form is permitted by anyone for non-commercial use. Any other use is only permitted by agreement with Rydiger Nielsen ApS.


DANSK

Ansvarsfraskrivelse : Rydiger Nielsen ApS

(læs teksten nedenfor omhyggeligt og fortsæt kun, hvis du forstår alt og er enig med informationen)

Alt materiale, offentlig optræden og medieindhold leveret af Rydiger Nielsen ApS eller nogen, som på en eller anden måde er tilknyttet Rydiger Nielsen ApS på alle platforme, i alle lande, i alle situationer og til enhver tid er udelukkende beregnet til selvuddannelse eller underholdning.

Intet af dette indhold er beregnet til at erstatte eller tilbyde nogen form for kvalificeret medicinsk eller sundhedsrelateret rådgivning. Brug af ethvert materiale eller tjeneste på en hver platform, i en hver form og til enhver tid, som er skabt af Rydiger Nielsen ApS eller nogen, som på en eller anden måde er tilknyttet Rydiger Nielsen ApS, sker på eget ansvar til enhver tid og på ethvert geografisk sted. Brug af indholdet eller tjenesterne skaber ikke et læge- og patientforhold.

Enhver brug af materiale eller enhver service leveret af Rydiger Nielsen ApS eller nogen, der på en eller anden måde er tilknyttet Rydiger Nielsen ApS, kræver, at du er myndig i det land, hvorfra du bruger materiale eller tjenester leveret af Rydiger Nielsen ApS eller nogen, som på nogle måder er tilknyttet Rydiger Nielsen ApS på alle platforme, i alle lande, i alle situationer og til enhver tid.

Rydiger Nielsen ApS eller nogen, som på en eller anden måde er tilknyttet Rydiger Nielsen ApS har intet ansvar for brugen af materialet eller tjenesterne på noget tidspunkt eller på noget geografisk sted.

Rydiger Nielsen ApS eller nogen, som på en eller anden måde er tilknyttet Rydiger Nielsen ApS, har intet ansvar for nogen form for skade af nogen art, der er opstået som et resultat af brugen af materialet eller på samme tid som materialet var i brug eller efterfølgende brugen af dette. Dette gælder for både fysiske skader, mentalt skader eller materielle skader.

Rydiger Nielsen ApS eller nogen, som på en eller anden måde er tilknyttet Rydiger Nielsen ApS, er ikke ansvarlig for rigtigheden af materialets eller tjenesterens indhold og kan ikke holdes ansvarlig for krav eller tab.

Bevisthedsændrende fænomener og hypnotiske fænomener kan forekomme, hvis du beslutter at bruge noget materiale eller tjenesterne som er skabt og leveret af Rydiger Nielsen ApS eller nogen, som på en eller anden måde er tilknyttet Rydiger Nielsen ApS .

Brug aldrig noget af materialet i situationer, hvor der kan opstå skader af nogen art. Brug aldrig materialet, når du kører et køretøj af nogen art eller bruger værktøj og maskiner af nogen art

Alt materiale er intellektuel ejendom tilhørende Rydiger Nielsen ApS.

Alt materiale er beskyttet af copiright

Deling og brug af materialet i sin fulde form er tilladt af enhver, 

til ikke kommercielt brug. Enhver anden brug er kun tilladt 

efter aftale med Rydiger Nielsen ApS.